Places I’ve been to
Widen my view
Open my mind
Lead me to a broader life …

  • A walk route in Romaggiore

Thank you, Life!

“Nothing is more beautiful than melodies, more true than love, and more valuable than problems.” (Như Nghiễm An Nhiên)

“Problems are opportunities in disguise” (Anonymous)

“There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing” (Aristotle)

“Nhưng tại sao ta phải trông ngóng những cột cây số, toan tính cho cuộc hành trình, hoạch định một đích đến, tại sao ta không ngủ một giấc, rồi thức dậy rong ruổi với cảnh vật hai bên đường, tại sao ta lại bị những cột cây số che khuất để không còn thấy những dòng suối nhỏ, những vạt hoa rừng, những đàn bướm vàng vào mùa di cư bay rợp cả thung lũng, như lá khô chao lơ lửng mãi giữa trời, những vách đá óng lên dưới nắng, mây vắt vào mặt trời chiều… Tại sao ta phải để tâm trí vào hoạch định cuộc đời mình, phải hối hả tới nơi nào đó mà bỏ qua, quên lãng bao nhiêu điều tuyệt đẹp bên đời…” (Nguyễn Ngọc Tư)

“Remember, if you aren’t happy that’s a signal that something needs to be changed.” (SO)

“Our father’s were evil men, all of us. They left the world worse than they found it. We’re not going to do that, we’re going to leave the world better than we found it” (Daenerys Targaryen)

“Equality between men and women is only achieved when men have the capability of bearing babies.” (Hoàng Anh Dư Nguyễn)